چسب های بین لایه ای

با افزایش تقاضا و مصرف پلاستیک ها، نیاز به مواد کامپوزیتی بیش از پیش احساس می شود. برای استفاده از مواد به صورت کامپوزیت، به ناچار ماهیت آنها باید دستخوش تغییر شود. چسب های بین لایه ای شرکت کیمیا جاوید سپاهان با نام تجاری Kimcross، با داشتن قطبیت و چسبندگی بالا مانند پلی اولفین ها فرآیند پذیر هستند. این چسب ها برای کاربردهایی که دارای ساختار چند لایه هستند مانند لوله ها، فیلم ها، تیوب ها، بطری ها، ورق ها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرند.

 

محصول کاربرد دانلود
Kimcross 1129 فیلم ها و تیوب های چند لایه
Kimcross 1131 مخازن سوخت چندلایه خودرو
Kimcross 1545 لوله های چند لایه آبرسانی
Kimcross 1575 لوله های چند لایه انتقال نفت و گاز