شرکت کیمیا جاوی سپاهان بعنوان یک تولید کننده پیشرو در زمینه اینگونه مستربچها گریدهای مختلفی را به منظور تامین نیاز بازار ارائه می نماید. استفاده از مواد اولیه عالی و فرمولاسیون پیشرفته کمک میکند تا مشتریان این شرکت محصولات باکیفیتی را داشته باشند و در کنار آن خطر آتش سوزی و اشتعال و دود زایی راکاهش می دهد.

مزایا:

  • کاهش احتمال اشتعال و آتش سوزی
  • کاهش توسعه آتش
  • توقف دودزایی

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6312 اکستروژن و تزریق
Kimadd 6313 اکستروژن و تزریق
Kimadd 6315 اکستروژن و تزریق
Kimadd 6319 اکستروژن و تزریق _
Kimadd 6320 اکستروژن
Kimfill 4030 تزریق