لوله و اتصالات پلیمری

Kimadd 6312, 6313, 6315
Kimcol 5362, 5361, 5340

گونی بافی و جامبو

Kimadd 6805, 6815
Kimcol 5475,5419,5376,5410

کارتن پلاست

Kimfill 4254, Kimcol 5377

لوله های آبیاری

Kimcol 5842, 5840 ,5852 ,5850 , 3429 ,3419

فیلمهای ژئوممبران

Kimcol 5858

ظروف یکبار مصرف

Kimcol 5410, 5421

فیلمهای پلیمری

Kimcol 5442, 5444 , 5440

صحافی

kimbond 2380-2322-2321-2345-2385

صحافی

kimbond 2377-2529

صحافی

kimbond 2375-2376-2377-2386

بسته بندی

kimbond 2255-2260-2615-2670-2625

kimbond 2517-2520
kimbond 2510
kimbond 2515-2514
فیلتر خودرو

kimbond 2290-2291

چراغ خودرو

kimbond 2528-2527-2526-2524

صنایع بهداشتی و سلولزی

kimbond 2515

صنایع بهداشتی و سلولزی

kimbond 2514

دکوراسیون و میز و صندلی

kimbond 2444-2447-2448-2480-2450

نساجی و فرشبافی

kimbond 2655-2670-2322-2321-2280

تشک سازی

kimbond 2515-2514-2321

چسبهای ویژه

kimbond 2529-2525-2520

قطعات خودرویی

Kimalloy 3000, 3010, 3011, 3043, 3044, 3050. 3052, 3054, 3080, 3082, 3084, 3090, 3092, 3105, 3141, 3175, 3180, 3182,3183, 3184, 3195, 3230, 3240, 3320, 3580..kimfill 4318, 4320, 4324, 4326, 4328, 4330, 4332, 4334, 4346—-Kimfill 4216, 4220, 4222, 4230, 4240, 4242, 4280—–kimfill 4616, 4628, 4630, 4631, 4638, 4640, 4650—–kimfill 4510, 4520, 4526, 4530, 4531, 4532, 4534, 4549—-Kimfill 4720, Kimfill 4430, 4431

لوازم الکتریکی و الکترونیکی

Kimalloy 3141, 3175, 3178, 3182, 3195, 3320…Kimfill 4254, 4255, 4925, 4930, 4935, Kimadd 6312, 6319…kimfill 4328, 4330, 4332, 4334—-Kimfill 4220, 4222, 4230, 4240, 4242, 4280—–kimfill 4616, 4628, 4630, 4631, 4638, 4640, 4650—–kimfill 4510, 4520, 4526, 4530, 4531, 4532, 4534, 4549, Kimfill 4430, 4431

لوازم خانگی

Kimalloy 3481, 3230, 3240, 3299, 3550, 3570…kimfill 4318, 4320, 4324, 4326, 4328, 4330, 4332, 4334, 4346—-Kimfill 4216, 4220, 4222, 4230, 4240, 4242, 4280—–kimfill 4616, 4628, 4630, 4631, 4638, 4640, 4650—–kimfill 4510, 4520, 4526, 4530, 4531, 4532, 4534, 4549—-Kimfill 4720, Kimfill 4430, 4431

لوازم اداری

Kimalloy 3063, 3230, 3240, 3299..Kimfill 4254, 4255, 4925, 4930, 4935… kimfill 4318, 4320, 4324, 4326, 4328, 4330, 4332, 4334, 4346—-Kimfill 4216, 4220, 4222, 4230, 4240, 4242, 4280—–kimfill 4616, 4628, 4630, 4631, 4638, 4640, 4650—–kimfill 4510, 4520, 4526, 4530, 4531, 4532, 4534, 4549—-Kimfill 4720, Kimfill 4430, 4431

قطعات ریلی

Kimalloy 3436..kimfill 4628, 4630, 4631, 4638, 4640, 4650

کابلسازی

kimcross 1310 , 1331 , 1357 , 1205 , 1207 , 1230 , 1240 , 1250 , 1260

کابلسازی

kimcross 4145 ,kimcross 4146 , kimcross 4151 ,kimcross 4163 , kimcross 4165

کابلسازی

Kimalloy 3417, 3427,3401,3402,3403,3404,3410

روکش لوله های استیل

Kimalloy 3002, 3003, 3406

روکش لوله های استیل

Kimcross 1590,1575

لوله های چند لایه

kimcross 1400 ,1450 ,1334 , 1403

لوله های چند لایه

kimcross 1540 , 1545

لوله های چند لایه

Kimfill 4321, 4323

لوله های تک لایه

kimcross 1405