این مستربچ خاص فیلم­های گلخانه­ای طراحی شده است .با استفاده از این مستربچ، فیلم ­ها قادر به جذب و بازتابش اشعه مادون قرمز ساطع شده در محیط درون گلخانه بوده در نتیجه از دست رفتن گرما در طول شب کاهش می­یابد. افزودنی IR باعث انعکاس اشعه مادون قرمز در بازه 700 – 1400 نانومتر می­شود. لذا گلخانه گرمای کمتری از دست می­دهد که باعث کاهش هزینه در اثر صرفه ‎­جویی در مصرف سوخت خواهد شد.

مزایا:

نگهداری حرارت داخل گلخانه و بهبود فرآیند رشد گیاه

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6930 Greenhouse films _