مستربچ کمک فرآیند در تولید انواع محصولات پلیمری و به منظور تسهیل در فرآیند تولید و بهبود کیفیت محصول مورد استفاده قرار می­گیرد. استفاده از این مستربچ مزایای متعددی داشته که به موارد زیر می­توان اشاره کرد:
  • تسهیل فرآیند تولید
  • افزایش خروجی دستگاه
  • کاهش استهلاک دستگاه
  • ایجاد سطحی صیقلی و براق در محصول
  • رفع عیوبی چون پوست ماری، شیار­دار شدن و موج ­دار شدن سطح قطعه
  • تولید بیشتر و آسانتر در شرایط دمایی پایین ­تر
محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6140 فیلمهای دمشی، مصارف عمومی
Kimadd 6141 اکستروژن، لوله های چند لایه و تک لایه _