چسب های بین لایه ای

با افزایش تقاضا و مصرف پلاستیک ها، نیاز به مواد کامپوزیتی بیش از پیش احساس می شود. برای استفاده از مواد به صورت کامپوزیت، به ناچار ماهیت آنها باید دستخوش تغییر شود. چسب های بین لایه ای شرکت کیمیا جاوید سپاهان با نام تجاری Kimcross، با داشتن قطبیت و چسبندگی بالا مانند پلی اولفین ها فرآیند پذیر هستند. این چسب ها برای کاربردهایی که دارای ساختار چند لایه هستند مانند لوله ها، فیلم ها، تیوب ها، بطری ها، ورق ها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 

محصول کاربرد دانلود
Kimcross 1500 فیلم و مخازن سوخت چند لایه خودرو
Kimcross 1501 تیوپ های چند لایه
Kimcross 1503 تیوپ های چند لایه
Kimcross 1505 فیلم های چند لایه
Kimcross 1545 لوله های چند لایه آبرسانی
Kimcross 1575 لوله های چند لایه انتقال نفت و گاز