گرید کاربرد/ویژگی دانلود
Kimalloy 3550 ضربه گیر، درزگیرها و کاربردهای خانگی

انعطاف پذیری عالی، مقاوم به دماهای پایین

_
Kimalloy 3570 درزگیر درب و پنجره، کاربردهای خودرویی

مقاوم به UV، انعطاف پذیری بالا، دمای کاربردی گسترده

_
Kimalloy 3580 قطعات خودرویی و لوازم خانگی

استحکام بالا، مانایی فشاری پایین

_