این مستربچ­ها عمدتاً در تولید فیلم پلاستیکی و به عنوان عامل کاهنده اصطکاک بین دو لایه فیلم و نیز اصطکاک بین فیلم و دستگاه­های تولید وعلاوه برآن در تسهیل فرآیند تولید کاربرد دارد. استفاده از این مستربچ درحین فرآیند تولید، موجب تسهیل در رل شدن محصول می­شود. از مزایای این مستربچ می­توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • در فرآیند قالب­گیری به عنوان عامل جدایش از قالب و روان­کننده خارجی نیز می­تواند مثمر ثمر باشد. لازم به ذکر است مستربچ حاوی افزودنی با سرعت مهاجرت بالا بیشتر در فرآیند­های تولیدی که محصول آن­ها نیاز به اعمال چاپ ندارند کاربرد دارد و مستربچ حاوی افزودنی با سرعت مهاجرت پایین در تولید محصولاتی که بعد از تولید باید چاپ بر روی آن­ها اعمال شود پیشنهاد می­گردد.
  • کاهش میزان اصطکاک سطحی
  • تسهیل در فرآیند رلینگ
  • دو نوع از لیز­کننده (با مهاجرت بالا و مهاجرت پایین)
  • مناسب برای فیلم­های چاپ­پذیر

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6202 فیلمهای دمشی
Kimadd 6203 فیلمهای دمشی
Kimadd 6206 فیلمهای دمشی _
Kimadd 6209 فیلمهای BOPP و CPP _
Kimadd 6210 فیلمهای BOPP و CPP