این گروه از مستربچ­ها عمدتاً در تولید فیلم­های پلاستیکی و به منظور جلوگیری ازچسبیدن و درهم فرو رفتن دو لایه فیلم یا به عبارتی بلوکه شدن لایه­ های فیلم و در نهایت تسهیل در جدایش آن­ها از یکدیگر استفاده می­شود. به علاوه استفاده از آن می­تواند چاپ­پذیری را بهبود دهد. افزودنی­های به کار رفته دراین مستربچ درغلظت­های پایین و متوسط هیچ­گونه اثر سوئی بر روی شفافیت فیلم تولیدی ندارد.

مزایا:

  • بهبود کارایی محصولات پلاستیکی
  • محافظت از محصولات در برابر نور و تغییر شکل ناشی از حرارت
  • بهبود شفافیت محصولات
  • بهبود شکل طاهری فیلم پلیمری
  • کاهش اشتعال پذیری
  • بهبود پروسه تولید

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6513 فیلمهای دمشی _
Kimadd 6522 فیلمهای دمشی _