این گروه از مستربچ­ ها جهت تولید فیلم طراحی شده و حاوی هر دو نوع افزودنی لیز‎‎‎کننده و آنتی بلاک به طور هم زمان می­باشد، بنابراین شرایط کاربردی سهل ­تری را برای مصرف‎­ کننده ایجاد می­نماید. این مستربچ در غلظت­ های پایین و متوسط، هیچگونه اثر سوئی بر شفافیت فیلم تولیدی ندارد.

Benefits:

 

  • Preventing film blocking during and after processing
  • Reduced surface friction
  • Optimized production process and performance

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6422 فیلمهای دمشی
Kimadd 6423 فیلمهای دمشی