این نوع از مستربچ­ ها از طریق ایجاد مسیر قطبی در سطح و کاهش مقاومت الکتریکی سطحی پلیمر باعث پخش الکتریسیته ساکن در سطح پلیمر می­شوند. همچنین در تولید قطعات تزریقی بر پایه PP علاوه برخاصیت آنتی­‎استاتیک می­توانند به عنوان لیز­کننده و روان­ کننده و درتزریق قالبی به عنوان عامل جدایش از قالب، روان­کننده و کاهنده زمان تولید نیز به کار روند.

استفاده از این مستربچ باعث:

  • کاهش الکتریسیته ساکن
  • کاهش ایجاد جرقه و در نتیجه کاهش اشتعال­پذیری به هنگام انبار داری
  • کاهش جذب گرد و غبار
  • افزایش چاپ­پذیری
  • دوام چاپ

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6161 فیلمهای دمشی، تزریقی و غالبی _
Kimadd 6162 فیلمهای دمشی
Kimadd 6164 فیلمهای BOPP و CPP _